Om ESD...

Elektrostatisk urladdning (electrostatic discharge) sker när ett statiskt laddat objekt får chansen att urladda mot ett annat objekt eller mot jord. Hela dagarna sker små urladdningar omkring oss. När man rör på sig eller jobbar med något laddas och urladdas små ”gnistor” hela tiden. Detta är oftast inget problem och det sker helt utan att man märker något. För att laddningen ska upptäckas måste den vara stor. Det sker exempelvis när du drar ett nylonplagg över huvudet och din frisyr plötsligt blir lite yvigare än du hade tänkt dig. Bortsett från problemet med frisyren är laddningarna ofarliga för oss.

Risker

Elektronik är däremot mycket känslig för urladdningar. Mikroskopiska skador kan uppstå inne i kretsar och det är inte säkert att skadorna upptäcks direkt. Skadorna kan ligga latent och kan ta flera år innan problemen visar sig. Laddningar kan överföras via direktkontakt mellan exempelvis ett icke-ESD-bord och ett kretskort. Laddningar kan även överföras på induktiv väg, det vill säga utan kontakt. Av bland annat det skälet utgör en enkel ESD-matta på ett icke-ESD-bord inte ett fullgott skydd mot urladdningar.

Lösningen

All utrustning som används vid produktion och övrig hantering av elektronik ska vara avsedd för ändamålet. Bord och annan utrustning som är godkända för ESD har två särskiljande egenskaper. Dels är alla ingående material av sådan art att de är obenägna att laddas upp, samt så är all utrustning förbunden med jord. På så vis avleds eventuella laddningar på ett kontrollerat sätt och problemet avhjälps.

Våra produkter pulverlackeras med en halvledande epoxibaserad ESD-färg som DuPont® har utvecklat för ändamålet. De bordsskivor vi säljer är testade och godkända, enligt IEC 61340-5-1, av Statens Provningsanstalt. Under våra bord finns en kopplingsplint där bordets olika delar inklusive bordsskivan sammankopplas samt ansluts till jord.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.