Från skyltar till säkrare maskiner

Historiskt har det räckt med att varna med skyltar runt farliga maskiner. Den tiden är dessbättre förbi. Ändå skadas fortfarande människor på jobbet. Säkerhetstänkandet har kommit långt sedan skylten här bredvid men ambitionen måste vara noll skadade på jobbet och för att nå dit är vägen ännu lång.

Vårt arbetssätt...

Vikten av personsäkerhet kan inte nog understrykas. I vår arbetsmodell jobbar vi med ett femstegsprogram där vi i första hand försöker bygga bort riskerna helt. Ifall det vi avser att åstadkomma med en produkt går att lösa på ett annat (och mindre farligt) sätt, då väljer vi det. Det är det bästa, att utforma produkter som är ofarliga i sin natur. Detta är inte alltid möjligt men då försöker vi separera personen från faran. Det sker i tre olika steg och för detta krävs speciell och för ändamålet utvecklad utrustning. Vi har valt att samarbeta med de som är bäst. Inom detta område är Jokab marknadsledande och deras utbud av produkter är imponerande. De förser oss med allt från lägesgivare, via nödstopp och klämlister till säkerhets-PLC.

Skylten här bredvid utgör det femte steget, att varna för fara. Men vi har aldrig behövt hänga upp den. Istället använder vi sakerna som visas på bilden nedan.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.